Surtel Kablo

1964 'den beri enerji iletiyor

HAKKIMIZDA

Text Samples

Biz kimiz ?

1964 yılında Kollektif Şirket olarak kurulan Surtel Kablo girdiği kablo piyasasında artan üretim hacmine bağlı olarak 1969 yılında anonim şirkete dönüşmüştür.

Önceleri ağırlıklı yurtiçi piyasa için çalışan Surtel, zamanla yurtdışı piyasalara da açılarak üretiminin % 95’ini ihraç eder hale gelmiştir. Avrupa, Ortadoğu ve Arap Yarımadasındaki 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, üretim tesislerini ilgili ülkelerin standartlarına uygun üretim yapacak şekilde düzenlemiştir.

Şirketin kablo üretimi konusunda ihtisaslaşması sonucu 1993 yılında Surpa Ambalaj adı altında fason ambalaj ve ihracat ağırlıklı faaliyet gösteren bir şirket daha kurulmuş, daha sonra Surtel Ambalaj olarak unvanı değiştirilen bu şirket halen yalnızca ihracat yapmaktadır.

Surtel Kablo, ciro büyüklüğü itibariyle 1997 yılından bu yana sürekli ISO Türkiyenin  İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, satışlarının yönünü dış piyasaya çevirdikten sonra da TİM İlk 1000 İhracatçı listesinde yer almaktadır.

Surtel Kablo, Türkiye’de Türk Standartları Enstitüsü'nden TSE Belgesi alan ilk kablo üreticisidir.

Surtel Kablo’nun üretimde kullanılan hammadde ve malzeme temini konusundaki becerisinin yanı sıra, bilişim sistemi ve geniş makine parkı gibi birçok güçlü yanları söz konusudur.

Surtel Kablo, sektörünün gerektirdiği TS EN ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikaları ile TS Ürün Uygunluk, TS Harmonize Marka Kullanım ve TSEK Kritere Uygunluk Sertifikalarının yanı sıra yurt dışından alınan ve uluslararası geçerliliğe sahip İngiltere – BASEC Kalite Yönetim Sistemi ve Ürün Uygunluk Sertifikaları ile Hollanda - KEMA ve Rusya – GOST gibi ürün uygunluk sertifikalarına sahiptir.

Surtel Kablo, uluslararası standartları test edebilecek nitelikteki laboratuarıyla uluslararası kalite düzeyindedir.

Surtel Kablo halen tümüyle bir aile şirketi olarak faaliyet göstermektedir.


Tarihçe

1964 SURTEL Muhtar Yalın ve 3 ortağı tarafından bir kollektif şirket olarak kuruldu.

1969 SURTEL bir Anonim Şirket oldu. Şirket’in o tarihteki İdare Merkezi Karaköy Bankalar Caddesi,
Fabrika ise Bomonti Şişli’de bulunmakta idi.

1972 Sefaköy’de halen içinde faaliyet gösterilen fabrika arsası satın alındı.

1974 Şirket kurucusu Muhtar Yalın vefat etti. Fabrika, Sefaköy’de yeni inşa edilen kendi binasına taşındı.

1981 Bedri Yalın, Şirketin tüm hisselerini diğer ortaklardan satın aldı. Şirket tümüyle bir aile şirketi oldu.

1993 Fason ambalaj üretimi ve kablo ihracatı amaçlarıyla Surpa Ambalaj Şirketi kuruldu.

1998 Şirket’in idare merkezi Perpa’ya taşındı. Satışlar yoğun biçimde ihracata yöneldi.

2000 Şirket’in idare merkezi fabrikanın bulunduğu Sefaköy’e taşındı.

2003 Surpa Ambalaj unvan değişikliği ile Surtel Ambalaj Şirketi oldu ve yalnızca ihracata yönelik
çalışmaya başladı.

MİSYONUMUZ:

Ulusal ve uluslararası pazarda tüm müşterilerimizin ürün ve hizmet beklentilerini karşılarken, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak; yenilik ve gelişmelere açık bir kablo üreticisi olarak, faaliyetlerimizi çevresel ve toplumsal değerleri gözeterek yürütmek; insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmektir.

VİZYONUMUZ:

Ulusal ve uluslararası pazarda kabul edilmiş markası; ürün ve hizmet kalitesi ile bir saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflık simgesi haline gelmek; kendi sektörüne yön veren, verimliliği ve insan kaynağı kalitesi ile örnek teşkil eden bir kurumsal niteliğe ulaşmak.

KALİTE POLİTİKASI:

  • Müşteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde müşteri istek ve ihtiyaçlarını, beklentilerinin üzerinde karşılamak;
  • Tedarikçi ve müşterilerimiz ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurarak, bilgi ve beceri düzeyini en üst noktaya çıkarmak;
  • Toplam performansı sürekli iyileştirerek mevcut pazar koşullarında sağlamış olduğumuz güven ve saygınlığımızı sürekli kılmak;
  • Proses yaklaşımları ile sistemin etkinliğini ve verimliliğini arttırarak pazar payımızı gelişen pazar koşullarında kalite, rekabet gücü ve karlılığı sürekli arttırmak;
  • Yasal çerçeve dahilinde, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun üretim yapmak;
  • Uygunsuzlukların önlenmesini ve giderilmesini sağlayarak, verimliliği arttırarak doğal kaynakların israfını önleyerek gelecek nesillere temiz ve yaşanabilecek bir çevre bırakmak;
  • Kuruluş çalışanları olarak saygınlık ve gurur duyduğumuz, kalitede lider bir konuma gelmek kalite politikamızdır. Kalite politikası Surtel Kablo Sanayi A.Ş. çalışanları için bir görevidir.

ÇEVRE POLİTİKASI:

SURTEL KABLO SANAYİİ A.Ş. çalışanları olarak;

Gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak için,doğayı ve çevreyi korumak bizlerin en önemli görevidir.

Bunu başarma yolunda kuruluş olarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi, yürürlükteki çevre mevzuatlarına uymayı, çevreye olan olumsuz etkilerimizi en az seviyeye indirmeyi, doğal kaynaklarımızı optimum kullanmayı, atıklarımızın çevreye zarar vermeden mümkün olduğunca geri kazanılmasını ,yeni yatırımlarda doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri seçmeyi, çevre konusunda yapılan tüm çalışmaları kamuoyunun incelemesine açık tutacağımızı taahhüt ederiz.

Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile işbirliği yaparak çevre bilincini ve çevreye olan duyarlılıkların artırılmasına katkıda bulunacağız.

Quantcast